Illustration: satit_srihin, FreedigitalphotosI syfte att behandla smärttillstånd och funktionsnedsättningar orsakade av muskelförkortningar behandlar naprapater triggerpunkter. Triggerpunkter är muskelspänningar och utgörs av hyperirritabla spända muskelsträngar vilket kan orsaka lokal och/eller projicerad smärta. T.ex. kan muskelspänningar i skuldra ge smärta ner i arm, muskelspänningar i nacke kan ge huvudvärk. Syftet med behandling av triggerpunkter är smärtlindring och för att upprätthålla muskelns fulla längd. Detta görs genom på olika sätt töja ut musklen samt genom olika massagegrepp. Muskeltöjning kan också användas i syfte att normalisera muskellängden och därmed bryta spännings- och smärttillstånd.