Illustration: rajcreationzs, FreedigitalphotosBehandlingens syfte är i första hand att uppnå full ledrörlighet i de leder där patienten har nedsatt rörlighet. Vi vill återskapa patientens naturliga rörelseomfång. Detta kallas manipulation. Det gör vi med en snabb impuls med maximal hastighet, minimalt rörelseutslag och med en minimal kraft.